ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 副校长谢晓尧向校图书馆赠送​著作《记忆南极ã€?新闻ç½?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻ç½?师大要闻,副校é•?校长,图书é¦?图书,书馆,èµ é€?著作,记忆,忆南,南极" /> <META Name="description" Content="â€?æœ?2日,省政协副主席、副校长谢晓尧向校图书馆赠送记录他本人在南极科考期间工作经历的重要著作《记忆南极》,愿本书能带你走进南极,与那些可爱的第30次南极科考队员一道,完成一次自己的“南极科考”。《记忆南极》以作者参加中国第30次南极科考队的亲历,介绍了南极的地理、南极中国长城站、南极的科考(科考故事、科考成果)、南极大陆(环境、环境变化与环保)、科考人员在南极的生活、南极植物(地衣、苔藓、藻类)ã€?.." /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口ã€?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1002csscss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1002_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1002aboutvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻ç½? href="" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接ï¼?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="http://www.gznu.edu.cn">师大首页</A> | <A href="/html/tzbspecialtopicxsbdindex.jsp.html">新生宝典</A> | <A href="http://webmail.gznu.edu.cn">邮件系统</A> | <A href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp">办公系统</A> | <A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm">杀毒软ä»?/A> | <A href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm">教务系统</A> | <A href="http://rsc.gznu.edu.cn">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href="http://webmail.gznu.edu.cn/"></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp"></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href="http://rsc.gznu.edu.cn/"></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://news.people.com.cn/GB/index.html">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://politics.people.com.cn/GB/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://world.people.com.cn/GB/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://society.people.com.cn/GB/index.html">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1076/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1077/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/42962/index.html">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://163.39.net/">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://disease.39.net/">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://drug.39.net/">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://care.39.net/">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://home.163.com/">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://travel.163.com/">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://eat.sina.com.cn/">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://www.paipai.com/">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/luxury/">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/fashion.shtml">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/liangrongmeifa.shtml">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://tech.163.com/">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://mobile.163.com/">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://digi.163.com/">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://it.sohu.com/">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://edu.sina.com.cn/">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://book.sina.com.cn/">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/abroad/">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/y/">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/nba/">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/world/">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/review/">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/star/">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://astro.sina.com.cn/">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/tv/">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/html/info1002....index.html">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....sdyw.html" class="nav_on" isFocus="true">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....ybxw.html">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....mtsd.html">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....jxky.html">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....sdjt.html">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....gpjh1.html">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....zsjy.html">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....xyfc.html">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....jysd.html">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....xxgg.html">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....view2.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1023.html">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....xxq.html">新校åŒ?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1002....xiaoqing-index.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1057.html">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/html/info1002....index.html"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/html/info1002....sdyw.html"><span class="fontstyle1081">师大要闻</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <LINK href="/images/systemresourcejsphotoswipe3051photoswipecss.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <LINK href="/images/systemresourcestylecomponentnewscontentformat2css.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 副校长谢晓尧向校图书馆赠送​著作《记忆南极ã€? </div> <div class="nr_art"> 【作者】图书馆 ã€€ã€æ¥æºã€‘本站原åˆ? 【日期ã€?018/01/13 16:18 ã€€ã€ç‚¹å‡»ã€‘[ ] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <p class="vsbcontent_start">1æœ?2日,省政协副主席、副校长谢晓尧向校图书馆赠送记录他本人在南极科考期间工作经历的重要著作《记忆南极》,愿本书能带你走进南极,与那些可爱的第30次南极科考队员一道,完成一次自己的“南极科考”ã€?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/__local1444D8ABDFBEF69F6D55611FCF0BC1AE_4E534E9E_464AB.jpg" width="600" vwidth="600" vheight="" /info1002vurl.html="/_vsl/1444D8ABDFBEF69F6D55611FCF0BC1AE/4E534E9E/464AB" vsbhref="/info1002vurl.html" orisrc="/images/__local1444D8ABDFBEF69F6D55611FCF0BC1AE_4E534E9E_464AB.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p class="vsbcontent_end">《记忆南极》以作者参加中国第30次南极科考队的亲历,介绍了南极的地理、南极中国长城站、南极的科考(科考故事、科考成果)、南极大陆(环境、环境变化与环保)、科考人员在南极的生活、南极植物(地衣、苔藓、藻类)、南极动物(企鹅、海狮、海豹)、南极鸟类(贼鸥、巨海燕、黑背鸥、南极燕鸥)等ã€?017å¹?月,中国ç¬?0次南极科考队获得中国人民共和国人力资源和社会保障部与国家海洋局共同颁布的“中国极地考察先进集体”荣誉称号ã€?/p> <p style="text-align: center;"><img alt="47A53" src="/images/__local234BF965AF32F5BEA4BC9087AE7C80F7_52A4B3A4_47A53.jpeg" width="600" vwidth="600" vheight="" /info1002vurl.html="/_vsl/234BF965AF32F5BEA4BC9087AE7C80F7/52A4B3A4/47A53" vsbhref="vurl" orisrc="/images/__localC103DE030EDF74CD6097C77567B3E403_FA1B4BF5_60D9B4.jpeg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: center;"><img alt="1E832" src="/images/__localA295A141289DC26CF4AF4B4938ABD527_9F883EB4_1E832.jpeg" width="600" vwidth="600" vheight="" vurl="/_vsl/A295A141289DC26CF4AF4B4938ABD527/9F883EB4/1E832" vsbhref="vurl" orisrc="/images/__local9571D9975E67084AA184634A410671BF_97D99626_2728E2.jpeg" class="img_vsb_content"></p> <p class="vsbcontent_end" style="text-align: center;"> </p> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】张çš?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/html/info100236710.html">学校党委理论学习中心组举行专题学ä¹?/a> 下一条:<a href="/html/info100236708.html">副校长赵守盈一行赴长顺县开展学生资助政策宣传暨​寒假送温暖活åŠ?/a> </p> </div> <p align="right">ã€?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>ã€?/p> </div> </form> </DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright © 2007-2010 贵州师范大学新闻ç½?All Rights Reserved.<BR>技术支æŒ? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最ä½?024*768) <BR> </DIV> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>