?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 黄平县公安局公开招聘计算机专业人员(2人)-新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?招生就业,黄平?公安局,计算?专业人员,2? /> <META Name="description" Content="根据工作需要,我局现面向社会公开招聘2名计算机专业维护人员,从事本单位计算机及网络维护工作,现将有关事项公告如下: 一、招聘对象 1、应往届大中专(高中)毕业生,男女不限,有网页制作、计算机网络维护工作经验者优先。 2、身体健康,年龄25岁以?0岁以下。 2、文化及专业要求:文化程度要求中?高中)以上,原则上要求专业为计算机及相关专业,有计算机网络维护、网站建设工作经验,在相关单位从?.." /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1014csscss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1014_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1014aboutvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="http://www.gznu.edu.cn">师大首页</A> | <A href="/html/tzbspecialtopicxsbdindex.jsp.html">新生宝典</A> | <A href="http://webmail.gznu.edu.cn">邮件系统</A> | <A href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp">办公系统</A> | <A title="杀毒软? href="http://210.40.64.7/safe.htm">杀毒软?/A> | <A href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm">教务系统</A> | <A href="http://rsc.gznu.edu.cn">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href="http://webmail.gznu.edu.cn/"></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp"></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href="http://210.40.64.7/safe.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href="http://rsc.gznu.edu.cn/"></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://news.people.com.cn/GB/index.html">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://politics.people.com.cn/GB/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://world.people.com.cn/GB/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://society.people.com.cn/GB/index.html">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1076/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1077/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/42962/index.html">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://163.39.net/">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://disease.39.net/">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://drug.39.net/">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://care.39.net/">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://home.163.com/">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://travel.163.com/">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://eat.sina.com.cn/">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://www.paipai.com/">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/luxury/">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/fashion.shtml">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/liangrongmeifa.shtml">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://tech.163.com/">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://mobile.163.com/">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://digi.163.com/">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://it.sohu.com/">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://edu.sina.com.cn/">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://book.sina.com.cn/">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/abroad/">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/y/">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/nba/">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/world/">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/review/">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/star/">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://astro.sina.com.cn/">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/tv/">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/html/info1014....index.html">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....sdyw.html">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....ybxw.html">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....mtsd.html">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....jxky.html">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....sdjt.html">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....gpjh1.html">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....zsjy.html" class="nav_on" isFocus="true">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....xyfc.html">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....jysd.html">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....xxgg.html">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....view2.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1023.html">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....xxq.html">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1014....xiaoqing-index.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1057.html">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置? <a href="/html/info1014....index.html"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/html/info1014....zsjy.html"><span class="fontstyle1081">招生就业</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 黄平县公安局公开招聘计算机专业人员(2人) </div> <div class="nr_art"> 【作者】佚?nbsp; 【来源】贵?63? 【日期?015/07/11 12:51  【点击】[ ] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px">根据工作需要,我局现面向社会公开招聘2名计算机专业维护人员,从事本单位计算机及网络维护工作,现将有关事项公告如下:</P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 一、招聘对?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 1、应往届大中专(高中)毕业生,男女不限,有网页制作、计算机网络维护工作经验者优先?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 2、身体健康,年龄25岁以?0岁以下?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 2、文化及专业要求:文化程度要求中?高中)以上,原则上要求专业为计算机及相关专业,有计算机网络维护、网站建设工作经验,在相关单位从事过专业维护工作者可放宽专业限制?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 二、待?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 聘用人员按本单位辅警待遇(基本工资1880元,工龄工资每年增加100?,签定劳动合同,交纳相关社会保险?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 三、报名及考核程序</P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 我局将按照报名、资格审查、面试考核、体检、政审程序进行公开测评,择优聘用?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 报名时间?015??0日至25日?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 报名地点:黄平县公安局政工室?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 报名需持本人身份证、毕业证、计算机等级证等相关证件及两张照片现场报名。人在外地的可网上报名,自行下载报名表按要求填写后附相关材料发邮箱:68001905@qq.com?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 报名咨询电话?855?375189 13678558008 (王主?</P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> </P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(50,50,50);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 13px/25px tahoma, arial, 宋体, sans-serif;padding-left: 0px;margin: 0px;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px"> 黄平县公安局</P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】张?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/html/info101432559.html">黔东南州国土资源局2015年公开招聘工作人员?人)</a> 下一条:<a href="/html/info101432557.html">哈尼双语幼儿?015年教师招聘(若干人)</a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> </DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright © 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最?024*768) <BR> </DIV> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>